Programma

Op het repertoire van De Eastergoa Skotsers staan verschillende soorten dansen. Bekende namen van dansen zijn: ‘de Skots’, ‘Mazurka’, ‘Wals’ en ‘Formatiedansen’. Ook kennen wij het begrip ‘Suite’; dit is een compleet programma van een aantal dansen zonder onderbrekingen. In totaal hebben wij ongeveer 60 dansen op ons repertoire staan.

Een punt van aandacht op ons repertoire is een verzameling dansen zoals die werden gedanst in de periode van eind 18de tot begin 19de eeuw. Vooral de ouderen onder ons vinden veel herkenning in deze muziek en dans.

Voor kennis over de herkomst van de muziek en dans kunnen wij een beroep doen op overgeleverd materiaal. Met name de muzikanten Michiels Visser (1801 – 1886) en Andries Kiers (1856 – 1897) hebben een grote bijdrage geleverd aan het verzamelen en bewaren van bruikbaar materiaal voor dans en muziek.